Klicka för att komma till butiken
 
  Billjud     ATV Minimotor Dirtbike     Lite Kul!     Länkar  
 
  Startsidan                      Till Butiken                        Bildgalleri
Artikel sökning

Inkludera undersidor
 
Kalkylatorer
 
Bra att veta/Tabeller
 
Facebook
 
Högtalartermer

Det kan vara bra att känna till vad de vanligaste termerna i högtalarsammanhang betyder:

 • Fs = Resonansfrekvens i Hz
 • Qts = Högtalarens totala Q-värde
 • Vas = Ekvivalent luftvolym. Luftvolym som har samma akustiska tröghet som högtalarens upphängning
 • SPL = ljudtryck i dB (sound pressure level)
 • X-max = Talspolens överhäng (inte slaglängd)
 • RMS = Medeleffekt för växelström
 • F3 = approximativ undre gränsfrekvens för basreflexlådor i Hz. Ofta kallad F-3 dB punkt = den punkt där effekten sjunkit till hälften.
 • Fc = Lådans resonansfrekvens i Hz
 • Qms = Högtalarens mekaniska Q-värde
 • Qes = Högtalarens elektriska Q-värde
 • Sd = Högtalarens effektiva konarea
 • Vb = Lådans nettovolym
 • Sens. = Högtalarens känslighet i dB vid 1Watt 1 mtr
 • Re = Högtalarens likströmsresistans i Ω
 • Mms = Rörlig massa
 • Lbm = Talspolens induktans

Här är ytterligare några som är bra att känna till:

 • dB = Decibell som är enheten för att mäta en signals styrka i förhållande till en referensnivå, används både till elektriska signaler och till att mäta ljudtryck.
 • HP = Högpassfilter är ett filter som oftast används till mindre högtalare som diskanter och mellan register eftersom de inte tål att få bastoner utan måste användas med ett filter som endast släpper igenom de höga frekvenserna. Genom att använda HP filter så ökas effekt tåligheten på högtalarna.
 • LP = Lågpassfilter är ett filter som oftast används till basar som ser till att bara de låga frekvenserna kan passera till basen.
 • BP = Bandpassfilter är en kombination av HP och LP filter som oftast används till midbasar.
 • Ordning eller branthet = Effektiviteten på delningsfiltret dvs. hur brant det delar. Detta kan man ange på två sätt, antingen genom dB/Oktav eller helt enkelt efter hur det är uppbyggt. Det enklaste filtret, 1:a ordningens filter eller 6 dB/oktav, 2:a ordningens filter eller 12 dB/oktav osv...
 
Mest lästa artiklar
Klicka för mer info
 

Säkra betalningar och snabba leveranser!

Skyddad av Copyscape Unique Content Check
Powered by CubeCart
Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.
Running with Search Engine Friendly Mod 6.3